Jednym z najbardziej zaludnionych państw na świecie (8 miejsce), którego gospodarka w dużej mierze rozwija się dzięki wydobyciu ropy naftowej o tropikalnym, suchym klimacie jest Nigeria. To obszar mnóstwa wspaniałych równin, malowniczych pagórków i gęstych lasów deszczowych – mocno zróżnicowany w kwestii widoków zagadkowy kawałek ziemi.